dimarts, 6 d’octubre de 2009

El projecte educatiu "Cançoner de Cocentaina 1924-2010". Antecedents.

L'any 1922, l'Orfeó Català, junt amb un consell consultiu amb membres de l'Institut d'Estudis Catalans, el Centre excursionista de Catalunya i l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya emprenen la gran tasca de recopilar i editar l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, amb la que s'intenta, dins del moviment cultural de la Renaixença barcelonina, la recopilació i edició de materials orals i immaterials presents en la seua cultura. En este camí, el mes de juny de 1922 convoquen un concurs obert a qualsevol participant centrat en la recopilació de materials folklòrics.

Serà este estiu quan Just Sansalvador Cortés, veí de Cocentaina que vivia a Barcelona i coneixedor d'este projecte, aprofita les seues vacances d'estiu per a visitar Cocentaina i totes les poblacions de la seua comarca, el Comtat, per a realitzar un treball d'arreplega de cançons en companyia dels seus germans Joaquim i Miquel. El treball d'este estiu, presentat al concurs, va guanyar un accèssit de cinquanta pessetes. El treball es va titular “Recull de cançons populars valencianes” amb el lema “fem reviure l'atavisme sa”.

L'estiu següent va ser comissionat per l'Obra del Cançoner Popular per a continuar buscant materials folklòrics, però per exigències del servei militar no va poder acabar la seua tasca.

L'any més prolífic en la recerca de cançons populars en la comarca del Comtat de Cocentaina va ser el 1924. El 31 de juliol, degudament autoritzat per encàrrec i despeses a càrrec del Cançoner popular de Catalunya, Just Sansalvador ix de Barcelona cap a Cocentaina per a fer la busca, amb el seu germà Joaquim, de jocs infantils, acudits, oracions de cec, cançons populars, … . I d'estos treballs es van presentar a dos concursos que van merèixer un premi d'accèssit de cent pessetes (Cançoner infantil de Cocentaina) i de setanta-cinc pessetes (Cançoner general valencià, número 15, amb el lema “Cançons de la terra del Xe que la vila de Cocentaina te, sense tabalet ni dolsaina, canta a la mare que tingué”).
Davant la importància etnogràfica i cultural per a un poble i una comarca que suposa tenir aquest treball de recerca i transcripció de Just Sansalvador, el Centre d’Estudis Contestans, amb el patrocini de l’ajuntament de Cocentaina i l’Institut de Cultura Juan Gil-Albert, mamprenguéren l’any 1998 la tasca d’editar tot els materials recollits per Just Sansalvador, i no sols la melodia de la cançó i la lletra, sinó també les anotacions i preguntes que en cada peça recollida i transcrita feia Just Sansalvador. Açò dona una dimensió etnogràfica a aquestes publicacions molt interessant alhora d’acostar-se a la Cocentaina de començament del segle XX, i no sols musicalment, sinó a nivell de tradicions, costums, educació, indrets, personatges, ...
Este treball, els dos volums editats fins ara sota els títols Cançons de Cocentaina I (Cançoner infantil de Cocentaina i Cançoner general valencià) i Cançons de Cocentaina II (cançons recollides a la vila de Cocentaina pels germans Joaquim i Just Sansalvador, agost i setembre de 1924), serà el punt de partida d'este projecte que durem a terme.

Cap comentari:

Publica un comentari