dilluns, 26 d’octubre de 2009

XARRADA SOBRE CREATIVITAT de Sir Ken Robinson

L'havia vist ja fa temps, però no he pogut resistir-me de mostrar la conferència oferida  l'any 2006 en Monterey, a Califòrnia, per Sir Ken Robinson, una persona de reconegut prestigi en el desenvolupament de la creativitat, la innovació i els recirsos humans.

Ací ens expresa les seues idees sobre la immensa creativitat de l'esser humà, des de la seua infantesa, i l'efecte que l'educació te sobre eixe potencial creatiu com un procés negatiu que mata la creativitat.

En una entretinguda exposició ens parla de crear un sistema educatiu que cultive la creativitat.

Al llarg de la xarrada toca tres temes relacionats amb l'educació:


1.- L'extraordinària evidència creativa de l'esser humà.
2.-Ningú sap el que passarà al futur, ni tan sols en uns minuts, però estem formant personetes que viuran en eixe futur.
3.- L'extraordinària capacitat dels xiquets i xiquetes per innovar, i com no aprofitem eixe talent.


I també, tres coses que hem de saber sobre la inteligència:
1.- La inteligència és diversa, pensem en el món de totes les formes en que l'experimentem.
2.-La inteligència és dinàmica, el cervei no està compartimentat.
3.- La inteligència és diferenciada, cada personeta te un talent diferent.

Ell manté que els xiquets i xiquetes són creatius i no els importa equivocar-se, s'atreveixen fins i tot en allò desconegut, i després fan un altra cosa. Però el sistema educatiu els mata la creativitat, ja que no s'admet l'error. Tot el sistema està basat en la prohibició i la correcció de l'error.

Sostiene que los niños son creativos y no les importa equivocarse, se atreven hasta con lo desconocido, y luego siguen a otra cosa. Pero el sistema educativo les mata la creatividad, porque no se admite el error. Todo el sistema está basado en la prohibición y la corrección del error. 


Cap comentari:

Publica un comentari